Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

mandag den 13. november 2017

Små skoler skaber tryghed! Både for børn og lokalsamfund.


Den decentrale struktur er en vigtig del af kommunens DNA, og vi vil bevare den decentrale folkeskole, som lokalområdets kulturcenter og omdrejningspunkt.
Hedensted kommune har valgt sin helt egen løsning for folkeskolen, og har ikke lukket skoler siden kommunalreformen. Og det er en succes!
Små skoler skaber tryghed!!
Det faglige niveau bliver, stik imod hvad eksperterne siger, bedre og bedre.

Alle børn skal, uafhængigt af deres baggrund, komme godt fra start, og Folkeskolen skal være et sted, hvor ulighed mindskes.
Folkeskolereformen fejlede på flere områder. Det skal vi have rettet op på for at skabe en folkeskole med de rette rammer og en kvalitet, der skal sikre, at vores børn kommer sikkert videre i deres ungdomsliv.
SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer. Skolerne skal selv have mulighed for at tilrettelægge skoledagens længde.
Der er ikke belæg for at lange skoledage giver bedre læring. Det gør derimod veltilrettelagt, varieret undervisning med forskellige aktiviteter i løbet af skoledagen.
Børnene skal have ro på i hverdagen, og tid til fritidsaktiviteter og sport.

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar