Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 19. april 2016

Bekæmpelse af skattesnyd

At sende penge i skattely er at stjæle fra fællesskabet. Det svarer til at proppe penge, der burde være brugt på børnehaver, plejehjem, mere natur og klimasikring ned i egen lomme. 
Derfor fremsender SF-Hedensted følgende dagsordensforslag til byrådet:

Beslutningsforslag:
Med baggrund i "Panama papirerne" har SF i Hedensted kommune fremsendt følgende beslutningsforslag til byrådet:
SF foreslår, at byrådet anmoder PKØ om, at få udarbejdet en politik, der fastslår, at Hedensted Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Motivering:
Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massiv skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulation er en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi. De flere millioner lækkede dokumenter i Panama-sagen viser, hvor udbredt skattespekulation er, både blandt private og firmaer, som gemmer formuer i skattely, og ikke mindst blandt banker og virksomheder, som hjælper dem med dette.
Der er behov for, at vi i Hedensted Kommune for det første sender et klart signal om, at vi tager afstand fra skatteunddragelse. For det andet at vi får sat gang i en undersøgelse af, hvordan vi sikrer, at vi ikke bruger skattekroner på at handle med, samarbejde med eller investere i virksomheder eller organisationer, som bidrager til skatteunddragelse.