Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

torsdag den 27. oktober 2016

En tillidsreform i 2017

I forbindelse med byrådets behandling af punktet "Udmøntning af budgetaftale for 2017" sagde jeg om den del, der handler om en tillidsreform (eller "Tillid som styringsværktøj) følgende:

Tilliden opstår ikke af sig selv! Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i dialog med medarbejderne og de faglige organisationer, og at vi allerede nu klæder vores ledere på i forhold til tillidsbaseret ledelse.
Hele organisationen skal inddrages i arbejdet: medarbejderne, lederne, kommuneledelsen og politikerne. Det skal være et fælles projekt. Selv om vi er enige om, at tillidsreformen skal implementeres i de enkelte udvalg er det vigtigt, at det sker ud fra et fælles udgangspunkt.
Det må ikke kun blive en spareøvelse. Medarbejderne skal mærke, at deres faglighed er i centrum og gør en forskel, at de selv har indflydelse på, hvordan opgaven bliver udført, at de bruger en større del af arbejdstiden på kerneopgaven fremfor dokumentation, at vi viser dem tillid og derved motiverer og skaber arbejdsglæde.
Det er nu vi skal efterlyse de gode ideer blandt medarbejderne, det er nu vi skal i dialog med de faglige organisationer om tillidsreformen, og det er nu der skal ske drøftelser i MED udvalgene. Også vi skal være lydhøre overfor de nye ideer.
Jeg synes også det er nu vi skal give hinanden håndslag på, at der ikke sker fyringer i forbindelse med tillidsreformen eller ”kolde hænder til varme hænder”, de nødvendige tilpasninger som følge af budgetreduktionen foregår ved naturlig afgang.

Min udtalelse fik lov at stå uimodsagt, og den der tier samtykker som bekendt. Så jeg regner med opbakning fra alle partier.
I hvert fald protesterer de ikke.

Billedresultat for tillidsreform
torsdag den 13. oktober 2016

Tillid i budgettet

I SF lægger vi vægt på at bruge vores politiske indflydelse i de nødvendige kompromisser, der er i en budgetaftale. I aftalen om budgettet for 2017 er vi specielt tilfredse med at vi fik taget hul på en tillidsreform med mindre fokus på dokumentation og registrering og mere tid til kerneopgaven, at der er afsat midler til trafiksikkerhed også i 2017 og at vi også fik sikret et klima- og energiråd i 2017.
Vi er begejstrede for at vi nu tager hul på arbejdet med en tillidsreform, hvor vi skruer ned for kontrollen og tager udgangspunkt i vores dygtige medarbejderes faglighed, og viser tillid til, at de løser kerneopgaven bedst muligt.
Det betyder, at vi fremover bruger mindre tid på registrering, opfølgning og dokumentation.
Når vi sætter medarbejderes faglighed i spil, skaber vi merværdi og engagement, til gavn for medarbejderne, der får større arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø, til gavn for borgerne, der oplever en bedre opgaveløsning og til gavn for kommunens økonomi, idet der frigøres timer til at løse kerneopgaven.
Det betyder f. eks. at der bliver mere til forberedelse og forældresamarbejde i folkeskolen, at der bliver mere tid til samvær med børnene i børnehaverne, og at der bliver flere hænder i ældreplejen.
Tilliden opstår ikke af sig selv! Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i dialog med medarbejderne og de faglige organisationer om, hvordan vi tager hul på tillidsreformen, og at vi allerede nu klæder vores ledere på i forhold til tillidsbaseret ledelse.


Billedresultat for tillidsreform