Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 19. november 2017

Togfonden og den kollektive trafik

SF i Hedensted kommune mener, at vi skal bruge togfonden til at modernisere togdriften i Danmark.
Alle strækninger skal omlægges til elektrisk drift. Der skal investeres i moderne, elektriske tog,
skinnerne skal opgraderes, og signalerne fornyes.
Alt dette sikrer effektiv, miljørigtig kollektiv trafik.
Desuden skal billetpriserne sænkes, så vi får flere over i den kollektive trafik.
Det er godt for miljø og økonomi, og samtidig mindsker vi trængslen på vejene.
Til gengæld bakker vi ikke op om en togforbindelse over Vejle Fjord, hverken bro eller tunnel.
Det er der ikke penge til i togfonden, det belaster miljø i Daugård og det er ikke på nogen måde en gevinst for Hedensted kommune.
I stedet peger vi på en løsning med et ekstra spor gennem Vejle.


torsdag den 16. november 2017

Stem SF til byrådsvalget

En stemme på SF er en stemme for
1. Bedre miljø og mere vild natur. 
Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur
2. Mere kildesortering af husholdningsaffald med afhentning af flere fraktionen. 
Det skal ikke være en forudsætning for bæredygtig håndtering af affald, at man har både bil og trailer, så man kan komme på genbrugspladsen
3. Udvikling af det lokale demokrati. 
Vi vil styrke lokalrådene, og mulighed for borgerdrevne forslag i byrådet
4. At bevare og styrke de lokale fællesskaber: 
Folkeskolen, dagpasningen, plejehjemmet, idrætsforeningen osv
5. Fleksibel arbejdstid: Medarbejderne skal have mulighed for at gå op  eller ned i tid afhængig af deres livssituation.
6. Mere tillid og mindre kontrol

En stemme på SF er en stemme imod
1. Tårnhøje direktørlønninger. 
Det skal være slut med åremålsansættelser og store fratrædelsesgodtgørelser
2. Lønstigninger til byrådet. 
Vi synes at især udvalgsformændene fik en alt for stor stigning i vederlaget 1. januar 2017
3. Dobbeltmandater i byrådet
Det skal ikke være muligt at sidde i byrådet og folketinget eller regionen på én gang. Det stiller SF forslag om i folketinget
4. Skattely og skatteunddragelse: Hedensted kommune skal ikke samarbejde med firmaer der udnytter skattely


mandag den 13. november 2017

Små skoler skaber tryghed! Både for børn og lokalsamfund.


Den decentrale struktur er en vigtig del af kommunens DNA, og vi vil bevare den decentrale folkeskole, som lokalområdets kulturcenter og omdrejningspunkt.
Hedensted kommune har valgt sin helt egen løsning for folkeskolen, og har ikke lukket skoler siden kommunalreformen. Og det er en succes!
Små skoler skaber tryghed!!
Det faglige niveau bliver, stik imod hvad eksperterne siger, bedre og bedre.

Alle børn skal, uafhængigt af deres baggrund, komme godt fra start, og Folkeskolen skal være et sted, hvor ulighed mindskes.
Folkeskolereformen fejlede på flere områder. Det skal vi have rettet op på for at skabe en folkeskole med de rette rammer og en kvalitet, der skal sikre, at vores børn kommer sikkert videre i deres ungdomsliv.
SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer. Skolerne skal selv have mulighed for at tilrettelægge skoledagens længde.
Der er ikke belæg for at lange skoledage giver bedre læring. Det gør derimod veltilrettelagt, varieret undervisning med forskellige aktiviteter i løbet af skoledagen.
Børnene skal have ro på i hverdagen, og tid til fritidsaktiviteter og sport.

 

lørdag den 11. november 2017

SF'S MILJØDOGMER

Der er slet ikke nok fokus på miljø og bæredygtighed i Hedensted kommune. Kommunen skal tage det grønne ansvar på sig, det vil sige forstå, at natur er lige så vigtigt som kultur. Naturhensyn skal afspejles i alle kommunale politikker.
Derfor har jeg sammen med Jan Tidemand udarbejdet et sæt dogmeregler der kan være med til at sætte udviklingen på sporet:


SF's 10 dogmeregler for beskyttelsen af naturværdierne i Hedensted kommune.
Formålet er at få natur og miljø tilbage på dagsordenen igen.
1: Fremover skal der ved alle nye lokalplaner indbygges miljøhensyn, f.eks. med krav om 0-energi løsninger i nye parcelhusområder. Samtidig skal der laves nye udstykninger med mulighed for dyrehold og haver.
2: Ved større udstykninger skal der, allerede inden den første streg er tegnet, laves principper for nedsivning af regnvand, grønne kiler og områder med varieret natur (ikke bare græs), samt krav om, at der ikke må bruges sprøjtegifte i haverne m.m.
3: Der skal stilles større krav til beskyttelse af vore drikkevandsområder; herunder opkøb af arealer, der udlægges til natur eller økologisk drift samt skovplantning.
4: Økologi og bæredygtighed bør indtænkes i alle kommunale indkøb herunder ikke mindst i kantiner, samt i vuggestuer og børnehaver er det væsentligt.
5: Hedensted Kommune har vendt ryggen til vedvarende energi. Kommunen skal planlægge, hvordan vi erstatter fossilt brændsel med sol, vind, biomasse m.m.
6: Der skal etableres en Naturfond Hedensted med en kommunal startkapital på 10 millioner kroner. Fonden kan suppleres med fondsbeviser som borgere, organisationer og virksomheder kan købe. Fonden kan finansiere projekter, der beskytter naturværdierne, samt opkøbe relevante arealer.
7: Udfasning af havbrug: Landbaserede laksebrug med recirkulering af vandet er det bæredygtige alternativ til havbrug. De eksisterende havbrug udfases over en 10-årig periode
8: CO2 neutral transport er en stor udfordring i en geografisk stor landkommune. For at nedbringe CO2 udledning og fremme overgangen til VE er alle kommunale biler eldrevne inden 2030
9: Grøn og velfungerende offentlig transport: Offentlig transport er grøn transport. Hvis vi skal sikre, at vores borgere har adgang til job og uddannelse, er det vigtigt, vi har en veludbygget offentlig transport. Vi skal som minimum bevare de busruter vi har i dag, og tilbyde velfungerende flextrafik hvor der ikke er busser.
10: Kildesortering af husholdningsaffald: Husholdningsaffald afhentes i flere fraktioner, herunder ”det grønne affald”, der kan anvendes til bioforgasning.