Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 25. juni 2017

Havbrug er en ulmende katastrofe for lokalt hav- og kystmiljø

Fælles læserbrev Paw Amdisen, Horsens kommune, Torsten Sonne Petersen,Hedensted kommune og Marianne Hundebøll, Odder kommune.

Et flertal i Folketinget åbnede i maj mulighed for at etablere nye havbrug og udvide eksisterende havbrug i danske farvande. Det får konsekvenser i hele Kattegat, og problemerne kommer også til at påvirke hav- og kystmiljøet ved Horsens og Vejle Fjord.
I kommunerne omkring Horsens Fjord kender vi allerede til konsekvenserne ved havbrug. I Hedensted Kommune kører de lokale havbrug på en miljøgodkendelse fra Vejle Amts tid, som ikke er blevet fornyet siden af Hedensted Kommune, som er den ansvarlige myndighed.
Og i vinteren 2014 var det med nød og næppe, at etableringen af et større havbrug ved Endelave blev standset af Natur- og miljøklagenævnet. Netop med henvisning til, at effekten af de "kompenserende" tiltag, som regeringen nu bruger som løftestang for nye kæmpeanlæg til søs, var yderst tvivlsom.
For SF står det klart, at havbrug til havs ikke er fremtiden. Fiskeopdræt skal foregå på land, hvor vandet kan behandles eller recirkuleres, så det ikke belaster havmiljøet. Derfor er vi gået til Europa Parlamentets borgerklageudvalg for i sidste ende at få stoppet udvidelserne af havbrug og byggerierne af nye.
Vi kan ikke løse problemerne med fiskeopdræt i havbrug. Tungmetaller, afføring, fosfor, kvælstof, medicinrester kan ikke kontrolleres i åbne bure, hvor havvandet flyder igennem.
Det rokker de såkaldte "kompenserende" marine virkemidler - muslingefarmene, som regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokraterne satser på - ikke ved. Til gengæld indebærer de en række forringelser: Beslaglæggelse af havområder, øget udledning, bundfældning af organisk stof og lokal påvirkning af bunddyrssamfund.
Havbrug er en ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og vores kystmiljø, og det får langsigtede konsekvenser for vores badevand, vores turismeerhverv, vores fiskebestande og vores fugleliv.
Derfor siger SF nej til havbrug. Løsningen for fremtidens fiskeopdræt ligger i at hive produktionen på land, satse på bæredygtighed og genanvendelse og en produktionsform, der belaster miljøet mindst muligt.