Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 28. april 2015

En læreraftale i Hedensted kommune?

Jeg har tidligere argumenteret for en læreraftale i Hedensted kommune, og tænker at det nu er sidste udkald, da planlægningen af det kommende skoleår står for døren.
Jeg synes byrådet skal træde i karakter og tage ansvar, så vi sikrer en fælles ramme om folkeskolen i kommunen.
Som det fremgår af evalueringen af implementeringen af folkeskolereformen er der alt for stor forskel på undervisningstiden på kommunens skoler. For de lærere der underviser mest er der f. eks. en forskel på 113 undervisningstimer mellem to skoler, og en forskel på 180 timer årlige undervisningstimer blandt de lærere, der underviser mindst.
Det giver ganske enkelt ikke mulighed for at drive skole med samme kvalitet og samme faglighed på alle kommunens skoler. En lokalaftale med et loft på f. eks. 26 ugentlige undervisningslektioner ville sikre en god kvalitet på alle skoler, og rimelige arbejdsforhold med tid til forberedelse, efterbehandling af undervisning og til forældresamarbejdet, og dermed øge den enkelte elevs udbytte af undervisning.
Omkring en tredjedel af kommunerne har nu indgået en lokalaftale, senest Lejre kommune, der med 26 ugentlige lektioner sikrer et skolevæsen, hvor lærerne har lyst til at søge ansættelse, og til at blive.

Vi skal vise personalet tillid og sikre et professionelt råderum så lærernes faglighed kommer i spil på den bedste måde.
Så får vi dygtige elever og tilfredse lærere.