Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 12. november 2013

Sundhedsfremme og forebyggelse


I SF synes vi, at der i alle kommunale beslutningsforslag skal redegøres for de sundhedsmæssige konsekvenser.
Det har konsekvenser for borgernes sundhed, når vi giver tilladelse til en produktion, der støjer eller forurener.
Det har positive sundhedsmæssige konsekvenser, når vi energioptimerer og stiller om fra fossilt brændsel til vedvarende energi.
Det har stor betydning, når vi laver flere cykelstier, så folk får mulighed for at motionere på vej til skole, på arbejde eller ud at handle, og det har betydning når vi indretter byrum og rekreative områder, der inviterer til fysisk aktivitet. Det handler alt sammen om, at kommunen skal skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at borgerne kan bevare deres sundhed.
Kommunen skal skabe incitamenter, der påvirker den enkelte borgers livsstil. Det skal være nemt at træffe det sunde valg.
Sved på panden er den bedste og billigste medicin i forhold til en lang række lidelser, f. eks diabetes, slidgigt og hjertekarsygdomme. Forebyggende træning er godt, både for borgerens livskvalitet og samfundsøkonomien. Vi vil jo alle gerne være så selvhjulpne som muligt så længe som muligt. Kommunen skal stå til rådighed med træningstilbud og motiverende samtaler. Selv om vi ved det hjælper kan det være svært selv at finde motivationen til at komme i gang. Det gælder i høj grad også for rygestop, kostomlægning m.m.
Hvis vi altid tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål, finder vi altid vejen til motivation. 
Det skal vi også huske, når vi taler om hverdagsrehabilitering i seniorservice.
Så, selvfølgelig skal vi gøre mere for sundhedsfremme og forebyggelse! Til gavn for borgeren og til gavn for kommunens økonomi. Så bliver der nemlig også overskud til at give ordentlig hjælp til de medborgere, der ikke længere er så selvhjulpne.
onsdag den 6. november 2013

Min drømmeskole

Lærerne blev udsat for en urimelig behandling under lockouten. Derfor er det en vigtig opgave for SF, at kæmpe for, at de gode visioner som faktisk ligger bag folkeskolereformen også bliver udmøntet på en måde, så visionerne kan folde sig ud. Samtidig skal skolerne og lærerne have gode muligheder for at kunne få efter- og videreuddannelse samt klare og tydelige vilkår for deres arbejdstid. Vi har bl.a. brug for skoleledere, som er i åben dialog med personalet og samtidig tager de nødvendige beslutninger. 
SF vil en tillidsreform. Vi skal vise større tillid til lærere og ledere. Ved at bruge mindre tid på kontrol og dokumentation skaber vi mere tid til den direkte kontakt med eleverne. Det giver trivsel for lærerne, en bedre skole og glade børn, der lærer bedre. 
Vi skal luge kraftigt ud i regler og detailstyring, give plads til medarbejderne, og have tillid til at de, ud fra deres faglighed, gør det rigtige. Denne tillid giver også lærerne rum til selv at vurdere hvor og hvornår undervisningen skal tilrettelægges.
Samtidig skal byrådet tage ansvar og udstikke de overordnede retningslinjer: skolepolitikken skal have et eftersyn, og ingen skal være i tvivl om skolevæsenets overordnede målsætning og hvilke ressourcer, der er til rådighed til de opgaver, der skal løses.
Det er byrådet, der skal tage ansvar for, at skolen indrettes fleksibelt med læringsmiljøer, der matcher skolereformen og tidssvarende faciliteter til lærernes forberedelse. Mange steder er en ombygning nødvendig. Eleverne skal være på skolen i mange timer, de skal have mulighed for, at arbejde i små læringsmiljøer, så der er ro til fordybelse.
Vi foreslår derfor, at der snarest laves en gennemgang af skolerne, så nødvendige ændringer kan klares inden skolestart august 2014. Det er en ny opgave afledt af folkeskolereformen, og den skal ikke tørres af på den enkelte skole og det enkelte lokalsamfund. 
I min drømmeskole er undervisningen først og fremmest autentisk: Den autentiske lærer er omdrejningspunkttet. “Som om” aktiviteter viger for autentisk læring. Vi skal have verden ind i skolen, og skolen ud i verden. Der er et tæt samarbejde med forældre,  foreninger og erhvervsliv i lokalområdet. Udeundervisning og ture til lokale virksomheder, biotoper etc er en del af dagligdagen. Skolen har spændende og udfordrende miljøer ude og inde,så børnene elske at være der, også sidst på eftermiddagen.
Skolen bygger videre på alle kommunens gode erfaringer fra “leg og læring” i indskollingen. Her er der gode erfaringer med at bringe forskellige fagligheder sammen, med tværfaglig undervisning, emneuger, faguger etc. 
I dag har faglærere i klassen ansvaret for, at hver elev når så langt, som det kan i alle fag. Sådan kan det fortsat være i et godt samarbejde med god kommunikation omkring klassen og det enkelte barn.
Min drømmeskole er en kreativ skole, hvor der er plads til alle. Den understøttende undervisning er med til at skabe en skole for alle, med mangfoldige aktiviteter og plads til både drenge og piger, fordi de implicerede parter har tid til og mulighed for at samarbejde og planlægge i fællesskab.
Min drømmeskole har en kulturplan, der sikrer alle børn årlige kulturoplevelser (teater, musik, dans) og samarbejde med en huskunstner mindst én gang i skoletiden.
Min drømmeskole har succes med folkeskolereformens tre fokuspunkter: at bryde med den sociale arv, fokus på større falighed og det enkelte barns trivsel


Den lokale folkeskole skal fortsat være det naturlige valg!