Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

fredag den 29. september 2017

Cykelstipulje

SF har i årevis kæmpet for flere cykelstier. Vi jubler derfor over at det endelig er lykkedes at få hele byrådet med på ideen. I forbindelse med budgetforliget bliver der etableret en cykelstipulje med 5 mill kr årligt 2018-21. Læg dertil midler fra folketingets cykelstipulje, så det muligt at lave en langsigtet planlægning.
Der skal laves en langsigtet strategi for cykelstier, så der med afsæt i bedst mulig udnyttelse af midlerne skabes gode, sammenhængende og attraktive muligheder for borgerne. I arbejdet indgår også om man kan etablere stimuligheder på andre måder end de traditionelle.
I 2018 bliver en sti mellem Bjerre og Stenderup det første projekt.

torsdag den 21. september 2017

Budget 2018

I aftes blev der lavet forlig om kommunens budget for 2018. SF er med i forliget.
Vi går hvis det kan være med til at gavne hverdagen for den almindelige borger.
Budget 2018 er et budget, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter. Vi skal med andre ord ikke kigge efter besparelser, tværtimod er blevet plads til nye aktiviteter og forbedringer.
Jeg skal her kort nævne nogle af de ting, der gør det til et godt budget set med SF briller.

 • Der er afsat 5 mill kr til en cykelstipulje, ikke kun 2018, men også 19, 20 og 21
 • I 2018 og 2019 er der midler til en naturpulje, der kan være med til at gøre kommunens "hemmelige naturperler" tilgængelige for borgerne vha af bedre skiltning og publikumsfaciliteter
 • Der skal etableres en Social investeringsfond i 2018, der forebygger sociale udfordringer.
  For kommunen er gevinsten mindre behov for ressourcer, færre anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet og færre sociale indsatser.
  For den enklete borger er gevinsten en fremtid med uddannelse, job og selvforsørgelse. Et bedre liv, helt enkelt.
  Fremtidens sociale problemer startes i dag. Derfor skal de også løses i dag
 • Tillidsreform 2.0.
  Vi skal have en dybere drøftelse af, hvordan vi omsætter bureaukrati og dokumentation til kernevelfærd i Hedensted kommune. hele organisationen skal inddrages i arbejdet. Vi kan opnå stigende kvalitet uden at bruge flere penge. Vi skal ikke køre længere på literen - men simpelthen have mere for pengene.
  Samtidig øges personalets trivsel: Man går glad hjem fra et arbejde, man er lykkedes med, og man kan være stolt af sin indsats og sin kommune
 • 11,4 mill kr ekstra til udsatte børn og unge, og deres familier
 • klippekortsordning for ældre i eget hjem genindføres
 • der er sikret fortsat drift af brandstationen i Hornsyld 


                                 
                                               Billedresultat for tillidsreform