Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

onsdag den 21. august 2013

Flere cykelstier, sikker skolevej


Jeg vil gerne ønske børnene i Uldum skole og Lindved skole tillykke med den nye cykelsti, der lige er blevet indviet. Jeg er sikker på den bliver til gavn og glæde for rigtig mange. Jeg ville ønske alle borgere i kommunen havde de samme, gode muligheder for at cykle sikkert.
I SF vil vi gerne arbejde for flere cykelstier i Hedensted kommune. Vi synes det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, af hensyn til folkesundheden og af hensyn til klimaet. En cykeltur giver også gode oplevelser og masser af frisk luft.
Hvis vi vil fremme børnenes sundhed, og ikke mindst deres indlæring, skal de have masser af motion. Det får de bl.a. ved at cykle. Derfor skal alle børn have adgang til en sikker cykelvej til skole.
Vi vil gerne lave en langsigtet plan for etablering af cykelstier, som en væsentlig del af kommunens trafiksikkerhedsplan.
Cykelstier er dyre og behovet er stort. Derfor vil vi årligt afsætte et beløb svarende til én promille af kommuneskatten til formålet. Det svarer til  6,5 mill. kr årligt og 26 mill. kr. i den næste valgperiode. Et beløb der for alvor kan sætte handling bag intentionerne om sundhedsforebyggelse, klimavenlig transport og trafiksikkerhed.