Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

onsdag den 24. december 2014

Kloakdæksler og belægningerSom medlem af bestyrelse for Hedensted Spildevand har jeg i år fået en ny, spændende hobby: jeg er begyndt at samle på kloakdæsler og lignende. Der findes vist rigtig mange spændende eksemplarer rundt omkring.
I får lige nogle af dem jeg så rundt omkring i årets løb

Alhambra, Granada

Alhambra, Granada


Almeria

Barcelona

Barcelona


Barcelona

Cordoba


Istanbul

Santorini

SantoriniIniesta

Ronda

Super Cable
fredag den 28. februar 2014

Implementering af Folkeskolereformen

Indledningsvis vil jeg gerne fastslå, at jeg er en varm tilhænger af folkeskolereformen, og de intentioner og muligheder, der ligger i den. Jeg håber inderligt vi i fællesskab kan skabe de rammer, der er nødvendige for at få det maksimale ud af reformen.
Til gengæld er jeg ikke begejstret for financieringen, hele forløbet omkring lockouten og den retorik, der blev anvendt i den forbindelse.
Det bidrager ikke til personalets begejstring, at vi er i gang med en inklusionsøvelse, der fylder helt utroligt meget ude på skolerne lige nu. Det er dybt bekymrende signaler, der kommer fra mange skoler, det er bekymrende at 1/3 af personalet føler de ikke er klædt på til opgaven, og at de føler, at de ikke lykkes med opgaven. Det skal vi gøre noget ved!!

DE SMÅ SKOLER ER BEKYMREDE
Helt kort opleves det som Færre driftsmidler, men mere arbejde.
Det kan på nuværende tidspunkt være svært at vurdere konsekvenserne af tildelingsmodellen, det vil derfor være naturligt og hensigtsmæssigt at evaluere konsekvenserne efter år  1, og efterfølgende justere modellen. Skolerne er bekymrede for at den ændrede tildelingsmodel medfører fald i kvalitet på de små skoler, samtidig med at den demografisk udvikling også presser skolerne.

En vigtig opgave for skolelederne er at sikre de nødvendige fora til dialog mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderene imellem som erstatning for pædagogisk råd, som man så i øvrigt gerne må fortsætte med på den enkelte skole, hvis man synes det er mest relevant.
Det er nødvendigt at der fortsat på alle skoler findes et formelt forum, hvor skolens udvikling og pædagogik kan diskuteres
Mit forslag, som blev vedtaget, er at byrådet inden 1. marts 2015 præsenteres for en evaluering af hele implementeringen af folkeskolereformen med særlig vægt på tildelingsmodellens konsekvenser.