Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

fredag den 27. februar 2015

En læreraftale i Hedensted kommune?

Jeg vil gerne opfordre byrådet til at gå i dialog med Danmarks Lærerforening om en lokal aftale med afsæt i f. eks. Ballerup modellen, der byder på en række fordele for såvel kommunen som lærerne.
Den aktuelle baggrund for mit forslag er
1. Den nye aftale mellem KL og lærerne, som bl.a. åbner mulighed for at lave lokale aftaler. En aftale vores borgmester som medlem af KL’s bestyrelse bør bakke op om
2. En lokal aftale kan gøre Hedensted kommune til en attraktiv arbejdsplads også for lærere. Det flugter fint med vores brandingstrategi, og kan helt aktuelt gøre det lettere at rekruttere dygtige lærere til ledige stillinger i det kommende skoleår, i en situation, hvor der mærkes vigende interesse for at være lærer i Hedensted kommune.
Ballerup aftalens intentioner:
Tager udgangspunkt i en rammesætning af arbejdstiden, hvor læreren gennemsnitlig har 31         timers tilstedeværelse i 42 uger på arbejdsstedet og 378 timer afsat til et professionelt råderum. 
Rammesætningen skal understøtte, at der er den nødvendige fleksibilitet for lærerne til at løse undervisningsopgaven og skole/hjem-samarbejdet kvalificeret. 
Søger at minimere bureaukratiet i planlægningen og aflønningen af arbejdet. 
Styrker fundamentet for et godt arbejdsmiljø 
Bidrager til at den enkelte skole kan skabe en mere varieret og sammenhængende skoledag med udgangspunkt i de lokale forudsætninger og visioner. 
Baserer sig på social kapital og tager sit afsæt i værdierne retfærdighed og tillid i samarbejdet mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed.
Aftalen tager udgangspunkt i samarbejde om KERNEOPGAVEN, der i Ballerup defineres som ” børn og unges læring, udvikling og trivsel”
Der indgår EFFEKTMÅL i aftalen (Elevernes fremmøde, læsning i 2. klasse og inklusion)
Man får taget hul på en TILLIDSREFORM gennem et professionelt råderum, der tages udgangspunkt i tillid til at lærerne ud fra deres faglighed gør det rigtige i situationen, hvilket i den grad understøtter Hedensted kommunes arbejde med SAMSKABELSE og kerneopgaven.

Se hele Ballerup aftalen her http://kortlink.dk/ballerup/fsgw

fredag den 13. februar 2015

Flygtninge, ja tak!

Vi har som nation en fælles forpligtigelse til at hjælpe flygtninge fra bl.a. Syrien, og Hedensted kommune skal naturligvis tage sin del af ansvaret.
Vi skal også huske, at vi har et ekstra ansvar, fordi Danmark er engageret i krigen i Syrien og Afghanistan. Hvis vi kaster bomber må vi også forvente flygtninge, og være klar til at hjælpe dem.
Heldigvis kan vi på én gang gøre en humanitær indsats, og skabe vækst og udvikling i Hedensted kommune.
Flygtningene giver omsætning og bedre økonomi i lokalsamfundene, de lægger penge i butikkerne, og skaber jobs i integrationsafdelingen, sprogskole m.m. Og der er 100% statsrefusion på udgifterne.
I Hedensted kommune har vi en stor årlig udgift til tomgangsleje til ældreboliger, der ikke kan lejes ud.  Dette er en stor belastning for kommunekassen. Boligerne bliver nu brugt til flygtninge: Det skaffer flygtningene tag over hovedet og kommunen sparer mange penge.
Det er letkøbt, når Dansk Folkeparti  siger at de vil hjælpe flygtningene i deres nærområde (Det synes vi for øvrigt alle er en god ide), når de samtidig ønsket at skære i u-landsbistanden, hvorfra midlerne til at hjælpe lokalt findes. (Allan Petersen, Hedensted Avisen , 11. februar)

Den aktuelle flygtningestrøm kommer primært fra Syrien, hvor nabolandene allerede håndterer et meget stort antal flygtninge. I Tyrkiet er der 800.000 flygtninge, i Jordan 613.000 flygtninge og i Libanon alene er der 1,2 mill. flygtninge fra Syrien. Med et samlet indbyggertal på 4,4 mill. svarer det til at næsten hver fjerde indbygger er flygtning. Mon ikke nærområdet løfter sin del af byrden?
Til sammenligning svarer de 161 nye kvoteflygtninge til  mindre end én procent af Hedensted kommunes nuværende befolkning.
Den store udfordring bliver at få flygtningene hurtigt integreret og i gang på arbejdsmarkedet, så de bliver selvforsørgede. Det er alle bedst tjent med uanset om flygtningene skal blive her eller tilbage til deres hjemland, når det igen bliver trygt at være der.