Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

lørdag den 11. november 2017

SF'S MILJØDOGMER

Der er slet ikke nok fokus på miljø og bæredygtighed i Hedensted kommune. Kommunen skal tage det grønne ansvar på sig, det vil sige forstå, at natur er lige så vigtigt som kultur. Naturhensyn skal afspejles i alle kommunale politikker.
Derfor har jeg sammen med Jan Tidemand udarbejdet et sæt dogmeregler der kan være med til at sætte udviklingen på sporet:


SF's 10 dogmeregler for beskyttelsen af naturværdierne i Hedensted kommune.
Formålet er at få natur og miljø tilbage på dagsordenen igen.
1: Fremover skal der ved alle nye lokalplaner indbygges miljøhensyn, f.eks. med krav om 0-energi løsninger i nye parcelhusområder. Samtidig skal der laves nye udstykninger med mulighed for dyrehold og haver.
2: Ved større udstykninger skal der, allerede inden den første streg er tegnet, laves principper for nedsivning af regnvand, grønne kiler og områder med varieret natur (ikke bare græs), samt krav om, at der ikke må bruges sprøjtegifte i haverne m.m.
3: Der skal stilles større krav til beskyttelse af vore drikkevandsområder; herunder opkøb af arealer, der udlægges til natur eller økologisk drift samt skovplantning.
4: Økologi og bæredygtighed bør indtænkes i alle kommunale indkøb herunder ikke mindst i kantiner, samt i vuggestuer og børnehaver er det væsentligt.
5: Hedensted Kommune har vendt ryggen til vedvarende energi. Kommunen skal planlægge, hvordan vi erstatter fossilt brændsel med sol, vind, biomasse m.m.
6: Der skal etableres en Naturfond Hedensted med en kommunal startkapital på 10 millioner kroner. Fonden kan suppleres med fondsbeviser som borgere, organisationer og virksomheder kan købe. Fonden kan finansiere projekter, der beskytter naturværdierne, samt opkøbe relevante arealer.
7: Udfasning af havbrug: Landbaserede laksebrug med recirkulering af vandet er det bæredygtige alternativ til havbrug. De eksisterende havbrug udfases over en 10-årig periode
8: CO2 neutral transport er en stor udfordring i en geografisk stor landkommune. For at nedbringe CO2 udledning og fremme overgangen til VE er alle kommunale biler eldrevne inden 2030
9: Grøn og velfungerende offentlig transport: Offentlig transport er grøn transport. Hvis vi skal sikre, at vores borgere har adgang til job og uddannelse, er det vigtigt, vi har en veludbygget offentlig transport. Vi skal som minimum bevare de busruter vi har i dag, og tilbyde velfungerende flextrafik hvor der ikke er busser.
10: Kildesortering af husholdningsaffald: Husholdningsaffald afhentes i flere fraktioner, herunder ”det grønne affald”, der kan anvendes til bioforgasning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar