Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 8. oktober 2013

En kommune uden affald


Miljøminister Ida Auken har nu offentliggjort strategien "Danmark uden affald" der skal  bane vejen for Den Store Omstilling mod et grønnere, ressourcebevidst og bæredygtigt samfund. Heldigvis viser undersøgelser at danskerne er helt klar til at spille med, 85 % af befolkningen vil gerne kildesortere husholdningsaffaldet.
Målet er at gøre Danmark til verdens første land, der skaber vækst uden øget forbrug af ressourcer, energi og natur:
- et land, hvis viden om, hvordan man effektivt udnytter råstoffer, vand og energi samtidig skaber flere og bæredygtige job
- et land, hvor borgere nyder godt af ren luft, vand og natur.
Vi vil gerne skabe et Danmark, vi med god samvittighed kan give videre til vores børn. Hvor økonomisk fremgang ikke sker på bekostning af kommende generationers velfærd og sundhed. Et Danmark hvor vækst og forbrug ikke fører til mere affald.
Vi skal holde op med at betragte affald som noget, man smider væk og brænder af.
I stedet skal vi lære at udvinde de værdier og ressourcer, som er i det.
Strategien er en vision om et Danmark uden affald. Et Danmark, hvor vi genanvender alle materialer. Hvor alle værdier og ressourcer bliver brugt igen og igen. Og hvor vores viden om at få meget mere ud af mindre skaber mere eksport, flere job og et bedre miljø.
Derfor skal vi alle sortere vores affald, så vi bedre kan få værdierne ud af det. Det
betyder flere skraldespande til sortering af madaffald, elektronik og andre ressourcer.
Der er mange ressourcer i affald: 3 gamle mobiltelefoner kan blive til en sølvring på 4 gram, 330 leverpostejbakker er nok til en cykel, og 60 plastikflasker er nok til en fleecetrøje.
 Målet er at:
• Fordoble mængden af husholdningsaffald, vi genanvender.
• Udnytte fire gange så meget organisk affald fra restauranter og dagligvarebutikker til biogas
• Genanvende en fjerdedel mere papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage i servicesektoren
• Fjerne de miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet
• Indsamle 75 % af al elektronik fra husholdninger
Det får stor betydning for vores kommune. Vi skal tænke nyt og anderledes. I SF synes vi Hedensted skal være foregangskommune, så de ny jobs, omstillingen medfører, bliver i kommunen. Det harmonerer også rigtig fint med kommunens ambitioner om at fremme produktionserhverv, at vi selv skaffer råstofferne gennem genbrug. Det er bare om at komme i gang!!
Helt så mange spande behøver vi nok ikke.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar