Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

torsdag den 24. oktober 2013

Der er håb endnu.

I følge en helt ny undersøgelse vil hver 7. dansker eller 14 % af befolkningen allerhelst bo på landet. Det er næsten tre gange så mange som bor på landet i dag.
Så samtidig med, at vi oplever en kraftig urbanisering, er der også en strøm, der går den anden vej. Potentialet for tilflytning og udvikling er til stede. Vores store udfordring er at
italesætte det gode liv på landet i Hedensted kommune.
SF vil styrke det lokale demokrati, og skabe udvikling i samarbejde med lokalrådene. Kommunen skal være kendt for 27 aktive lokalsamfund med nærvær, tryghed og fællesskab.
Lokalrådene er en del af selve kommunens DNA, og SF vil gå nye veje for at styrke landsbyerne og udfolde demokratiet.
Kommunen skal spille med og være med til at gøre det enkelte lokalområde mere robust. Det gør vi f. eks. ved at sikre skolen som kulturinstitution, samlingssted og omdrejningspunkt. Vi kan sikre skolerne ved at lave integrerede institutioner med SFO og børnehave, ved at lave fælles ledelse, ved at gøre plads for andre af kommunens funktioner i ledige lokaler.
Vi kan også sikre, at der er et fornuftigt udbud af byggegrunde i alle landsbyerne.
Vi kan være med til at sikre bredbånd til alle lokalområder. Det er en livsbetingelse for mange iværksættere og enkeltmandsvirksomheder.
Vi kan opfordre landsbyerne til at danne netværk med naboerne, og dele faciliteter, få større synlighed og flere muskler ved at arbejde sammen
Vi kan arbejde videre med intelligente, fleksible og bæredygtige transportløsninger: delebiler, borgerbiler, elcykler og flexture kunne være en begyndelse som erstatning for store, tomme busser, der ikke giver mening; men kun udgifter til kommunen. De penge skal bruges bedre, og mere retfærdigt, så de kommer alle til gavn. Her kan vi også prioritere sundhed, motion og klima ved at lave flere cykelstier. SF foreslår at 1 promille af skattegrundlaget bruges til cykelstier. Det er 150 kr årligt pr. indbygger.
Hvis det hele skal nytte noget, skal vi tage udgangspunkt i de lokale forudsætninger, og give plads til de lokale ildsjæle og iværksættere. Al forskning viser, at der er to ting, der kan gøre forskel, nemlig  de lokale ildsjæle, og en klar, prioriteret udviklingsplan at arbejde efter.
"Slip lokalområderne fri" er et godt eksempel på innovativt samarbejde mellem kommune og lokalsamfund. Vi er i gang i Stenderup, Rårup og Tørring. Det har givet gode resultater, så det skal vi arbejde videre med i andre lokalsamfund også.
Det er de næste fire år Hedensted kommune skal blive kendt som kommunen, hvor borgerne er inddraget i alle processer og beslutninger, og hvor kerneopgaverne udføres sammen med borgerne, og ikke for borgerne.  
Lidt højtideligt kan man sige, at vi har en fælles fremtid, hvis vi tager et fælles ansvar.
Hvis du synes vi skal arbejde videre i dette gode spor skal du støtte SF. Vi vil altid være en stærk stemme for landsbyerne i byrådet.

Fra Tingparken, Lindved


Ingen kommentarer:

Send en kommentar