Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

søndag den 27. oktober 2013

Høring om havdambrug

Tak til Horsens Folkeblad for et informativt tema, der sætter fokus på havdambrug. Det har resulteret i en række bekymrede indlæg fra borgerne.Jeg vil gerne understrege, at miljøgodkendelserne for havdambrug i Horsens Fjord og As Vig endnu ikke har været politisk behandlet. Artiklen "Hedensted kommune frikender havdambrug" udtrykker derfor ikke udvalgets eller byrådets holdning.
    I SF ser vi positivt på udviklingen af akvakultur; men kun hvis det ikke sker på bekostning af miljø, rekreative interesser og turisme. Det kunne være en mulighed at friholde de kystnære områder, og udpege lavvandede områder i større afstand fra kysten.
   Det nye byråd skal i løbet af foråret tage stilling til miljøgodkendelser af havdambrugene.
Her er mange forskellige interesser i spil. På den ene side bevarelse af, og måske skabelse af yderligere, lokale arbejdspladser, og på den anden side miljøinteresser (næringsstofbelastning m.m.), rekreative interesser i forhold til sejlsport, kajakroning m.m. Turisterhvervet, havdambrugene og mange lokale borgere har forskellige dagsordener og forskellige ønsker.
   Det er en særdeles vanskelig opgave at veje alle interesser og finde et kompromis, der tilgodeser alle interesser. Processen er svær og uoverskuelig, fordi der er flere myndigheder involveret i lokalisering, miljøgodkendelse m.m. Vi skal træde varsomt og lytte til alle - ellers risikerer vi at ende i en situation med mange tabere og ingen vindere.
   SF foreslår derfor, at der laves en lokal høring snarest muligt, så alle aspekter bliver vendt og alle parter får mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Vi foreslår desuden, at repræsentanter for parterne involveres i planlægningen og får indflydelse på, hvordan emnet belyses og høringen tilrettelægges.
Det er samtidig en mulighed for at indkalde eksperter udefra, der også kan være med til at kvalificere byrådets vurdering af problematikken.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar