Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

onsdag den 8. marts 2017

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år


I forbindelse med forhandlingerne om et Budgetforlig for 2017 fik SF håndslag på, at der skulle indføres gratis psykologhjælp i 2017
Det har der været arbejdet videre med i styregruppen for ungeindsatsen, og sagen bliver behandlet i udvalget for læring og udvalget for beskæftigelse mandag d. 30. januar.
SF's forslag er næsten identisk med sagsfremstillingen:
"Når unge har ondt i livet, kan forebyggende samtaler være et værdifuldt redskab til at hjælpe dem på vej.
Selvom problematikkerne kan være meget forskellige, er de første symptomer ofte ens. Nedsat fysisk aktivitet, koncentrationsbesvær og isolation er hyppige første tegn ved de mest almindelige psykiske problematikker.
Det fører ofte til en ond cirkel af fravær på ungdomsuddannelsen/arbejdet, hvilket fører til mere isolation og mere ondt i livet.

Det er dyrt at blive ramt af psykisk sygdom. Selv med en lægehenvisning og offentligt tilskud er egenbetalingen på langt over 300 kroner pr. psykologtime, og det er der rigtig mange unge, der ikke har råd til. Konsekvensen er, at hjælpen ofte kommer for sent, og risikoen for at droppe ud af uddannelsen, miste tilknytning til arbejdsmarkedet og måske komme ud i et misbrug stiger voldsomt. Ved at sætte ind med hurtig hjælp til de unge, vil vi kunne spare mange menneskelige nedture og mange ressourcer i den offentlige økonomi
Unges mentale helbred er blevet kraftigt forværret i de senere år. Det ses blandt andet i en stigning i antallet af unge, der får antidepressiv medicin og i at flere unge forsøger selvmord.
På landsplan rammes hver tredje dansker af psykisk sygdom i løbet af livet, og i 75 procent af tilfældene rammer sygdommen inden det 25. år.
Det er bydende nødvendigt, at den kurve brydes. De unge skal have mulighed for at få hjælp, inden de ryger ud over kanten. Både fordi vi ikke kan tillade os at lade de unge i stikken, og fordi det er økonomisk sund fornuft.
Danske Regioner anslår, at hver krone, der bruges på psykologbehandling mod for eksempel depression, kommer fem gange tilbage i besparelser på udgifter til overførselsindkomster og senere psykiatriske forløb.
Gratis psykologhjælp er fint i tråd med den helhedsorienterede indsats på ungeområdet i Hedensted kommune, som vi udvikler på for øjeblikket"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar