Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

torsdag den 27. oktober 2016

En tillidsreform i 2017

I forbindelse med byrådets behandling af punktet "Udmøntning af budgetaftale for 2017" sagde jeg om den del, der handler om en tillidsreform (eller "Tillid som styringsværktøj) følgende:

Tilliden opstår ikke af sig selv! Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i dialog med medarbejderne og de faglige organisationer, og at vi allerede nu klæder vores ledere på i forhold til tillidsbaseret ledelse.
Hele organisationen skal inddrages i arbejdet: medarbejderne, lederne, kommuneledelsen og politikerne. Det skal være et fælles projekt. Selv om vi er enige om, at tillidsreformen skal implementeres i de enkelte udvalg er det vigtigt, at det sker ud fra et fælles udgangspunkt.
Det må ikke kun blive en spareøvelse. Medarbejderne skal mærke, at deres faglighed er i centrum og gør en forskel, at de selv har indflydelse på, hvordan opgaven bliver udført, at de bruger en større del af arbejdstiden på kerneopgaven fremfor dokumentation, at vi viser dem tillid og derved motiverer og skaber arbejdsglæde.
Det er nu vi skal efterlyse de gode ideer blandt medarbejderne, det er nu vi skal i dialog med de faglige organisationer om tillidsreformen, og det er nu der skal ske drøftelser i MED udvalgene. Også vi skal være lydhøre overfor de nye ideer.
Jeg synes også det er nu vi skal give hinanden håndslag på, at der ikke sker fyringer i forbindelse med tillidsreformen eller ”kolde hænder til varme hænder”, de nødvendige tilpasninger som følge af budgetreduktionen foregår ved naturlig afgang.

Min udtalelse fik lov at stå uimodsagt, og den der tier samtykker som bekendt. Så jeg regner med opbakning fra alle partier.
I hvert fald protesterer de ikke.

Billedresultat for tillidsreform
Ingen kommentarer:

Send en kommentar