Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

fredag den 13. februar 2015

Flygtninge, ja tak!

Vi har som nation en fælles forpligtigelse til at hjælpe flygtninge fra bl.a. Syrien, og Hedensted kommune skal naturligvis tage sin del af ansvaret.
Vi skal også huske, at vi har et ekstra ansvar, fordi Danmark er engageret i krigen i Syrien og Afghanistan. Hvis vi kaster bomber må vi også forvente flygtninge, og være klar til at hjælpe dem.
Heldigvis kan vi på én gang gøre en humanitær indsats, og skabe vækst og udvikling i Hedensted kommune.
Flygtningene giver omsætning og bedre økonomi i lokalsamfundene, de lægger penge i butikkerne, og skaber jobs i integrationsafdelingen, sprogskole m.m. Og der er 100% statsrefusion på udgifterne.
I Hedensted kommune har vi en stor årlig udgift til tomgangsleje til ældreboliger, der ikke kan lejes ud.  Dette er en stor belastning for kommunekassen. Boligerne bliver nu brugt til flygtninge: Det skaffer flygtningene tag over hovedet og kommunen sparer mange penge.
Det er letkøbt, når Dansk Folkeparti  siger at de vil hjælpe flygtningene i deres nærområde (Det synes vi for øvrigt alle er en god ide), når de samtidig ønsket at skære i u-landsbistanden, hvorfra midlerne til at hjælpe lokalt findes. (Allan Petersen, Hedensted Avisen , 11. februar)

Den aktuelle flygtningestrøm kommer primært fra Syrien, hvor nabolandene allerede håndterer et meget stort antal flygtninge. I Tyrkiet er der 800.000 flygtninge, i Jordan 613.000 flygtninge og i Libanon alene er der 1,2 mill. flygtninge fra Syrien. Med et samlet indbyggertal på 4,4 mill. svarer det til at næsten hver fjerde indbygger er flygtning. Mon ikke nærområdet løfter sin del af byrden?
Til sammenligning svarer de 161 nye kvoteflygtninge til  mindre end én procent af Hedensted kommunes nuværende befolkning.
Den store udfordring bliver at få flygtningene hurtigt integreret og i gang på arbejdsmarkedet, så de bliver selvforsørgede. Det er alle bedst tjent med uanset om flygtningene skal blive her eller tilbage til deres hjemland, når det igen bliver trygt at være der. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar