Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

fredag den 27. februar 2015

En læreraftale i Hedensted kommune?

Jeg vil gerne opfordre byrådet til at gå i dialog med Danmarks Lærerforening om en lokal aftale med afsæt i f. eks. Ballerup modellen, der byder på en række fordele for såvel kommunen som lærerne.
Den aktuelle baggrund for mit forslag er
1. Den nye aftale mellem KL og lærerne, som bl.a. åbner mulighed for at lave lokale aftaler. En aftale vores borgmester som medlem af KL’s bestyrelse bør bakke op om
2. En lokal aftale kan gøre Hedensted kommune til en attraktiv arbejdsplads også for lærere. Det flugter fint med vores brandingstrategi, og kan helt aktuelt gøre det lettere at rekruttere dygtige lærere til ledige stillinger i det kommende skoleår, i en situation, hvor der mærkes vigende interesse for at være lærer i Hedensted kommune.
Ballerup aftalens intentioner:
Tager udgangspunkt i en rammesætning af arbejdstiden, hvor læreren gennemsnitlig har 31         timers tilstedeværelse i 42 uger på arbejdsstedet og 378 timer afsat til et professionelt råderum. 
Rammesætningen skal understøtte, at der er den nødvendige fleksibilitet for lærerne til at løse undervisningsopgaven og skole/hjem-samarbejdet kvalificeret. 
Søger at minimere bureaukratiet i planlægningen og aflønningen af arbejdet. 
Styrker fundamentet for et godt arbejdsmiljø 
Bidrager til at den enkelte skole kan skabe en mere varieret og sammenhængende skoledag med udgangspunkt i de lokale forudsætninger og visioner. 
Baserer sig på social kapital og tager sit afsæt i værdierne retfærdighed og tillid i samarbejdet mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed.
Aftalen tager udgangspunkt i samarbejde om KERNEOPGAVEN, der i Ballerup defineres som ” børn og unges læring, udvikling og trivsel”
Der indgår EFFEKTMÅL i aftalen (Elevernes fremmøde, læsning i 2. klasse og inklusion)
Man får taget hul på en TILLIDSREFORM gennem et professionelt råderum, der tages udgangspunkt i tillid til at lærerne ud fra deres faglighed gør det rigtige i situationen, hvilket i den grad understøtter Hedensted kommunes arbejde med SAMSKABELSE og kerneopgaven.

Se hele Ballerup aftalen her http://kortlink.dk/ballerup/fsgw

Ingen kommentarer:

Send en kommentar