Også om landdistrikternes vilkår, Hedensted kommune, byrådet m.m.

tirsdag den 12. november 2013

Sundhedsfremme og forebyggelse


I SF synes vi, at der i alle kommunale beslutningsforslag skal redegøres for de sundhedsmæssige konsekvenser.
Det har konsekvenser for borgernes sundhed, når vi giver tilladelse til en produktion, der støjer eller forurener.
Det har positive sundhedsmæssige konsekvenser, når vi energioptimerer og stiller om fra fossilt brændsel til vedvarende energi.
Det har stor betydning, når vi laver flere cykelstier, så folk får mulighed for at motionere på vej til skole, på arbejde eller ud at handle, og det har betydning når vi indretter byrum og rekreative områder, der inviterer til fysisk aktivitet. Det handler alt sammen om, at kommunen skal skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at borgerne kan bevare deres sundhed.
Kommunen skal skabe incitamenter, der påvirker den enkelte borgers livsstil. Det skal være nemt at træffe det sunde valg.
Sved på panden er den bedste og billigste medicin i forhold til en lang række lidelser, f. eks diabetes, slidgigt og hjertekarsygdomme. Forebyggende træning er godt, både for borgerens livskvalitet og samfundsøkonomien. Vi vil jo alle gerne være så selvhjulpne som muligt så længe som muligt. Kommunen skal stå til rådighed med træningstilbud og motiverende samtaler. Selv om vi ved det hjælper kan det være svært selv at finde motivationen til at komme i gang. Det gælder i høj grad også for rygestop, kostomlægning m.m.
Hvis vi altid tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål, finder vi altid vejen til motivation. 
Det skal vi også huske, når vi taler om hverdagsrehabilitering i seniorservice.
Så, selvfølgelig skal vi gøre mere for sundhedsfremme og forebyggelse! Til gavn for borgeren og til gavn for kommunens økonomi. Så bliver der nemlig også overskud til at give ordentlig hjælp til de medborgere, der ikke længere er så selvhjulpne.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar